Menü

Adatvédelem

A legtöbb weboldalhoz hasonlóan az aranyrajzszog.hu is sütiket használ. A süti egy kisméretű fájl, amelyet a számítógépén tárolunk, amennyiben Ön ezt engedélyezi. Ezek a sütik segítséget nyújtanak számunkra, hogy a legteljesebb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek, valamint az oldal tökéletesítéséhez is hasznosak. További információt Sütikkel kapcsolatos szabályzatunkban olvashat. (ld. lentebb)
A honlap látogatásakor birtokunkba kerülő személyes adatainak kezeléséről és esetleges felhasználásáról Adatkezelési nyilatkozatunkból tájékozódhat. (ld. lentebb)
Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy a weboldal teljes funkcionalitása és bizonyos funkciók (videók, stb.) nem lesznek elérhetők.

A sütik engedélyezéséhez vagy elutasításuk visszavonásához használja a böngésző bal alsó sarkában található Cookie beállítások fület. 


ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Az Aranyrajzszög Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Aranyrajzszög Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Aranyrajzszög Társaságnál kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


Fogalmak

A GDPR-ban meghatározott fogalmak közül a jelen tájékoztató szempontjából a legrelevánsabbak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„adatkezelő” (Aranyrajzszög Társaság): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Személyes adatok, melyekhez hozzáférésünk lehet

Mikor Ön honlapunkat böngészi, felveszi velünk a kapcsolatot vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, mi az Ön alábbi személyes adatait érhetjük el (közvetlenül Ön által, vagy közvetetten, harmadik fél által):
- személyes adatait, ideértve a postai és számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát és születési idejét, titulusát,
- Információt a Weboldalunkon tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más szervezetek weboldalain jelennek meg),
- Információ olyan eszközökről, amelyeket ahhoz használt, hogy az oldalunkhoz hozzáférjen (ideértve az operációs rendszerét, eszköztípust és modellt, az IP címet, a böngésző típusát és a mobileszköz azonosítókat, a hozzáférés dátumát és idejét, annak a weboldalnak a címét, amelyről a mi weboldalunkra irányították)
- Személyes adatok, amelyeket Ön önmagáról ad meg, bármikor, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, így például telefonon, e-mailen, vagy postai úton, illetve, amikor közösségi médián keresztül kommunikál velünk (például: az Ön neve, elérhetőségi adatai)
Hogyan és miért használunk személyes adatokat?
- Hogy szolgáltatásainkat nyújthassuk Önnek: szolgáltatások nyújtásához és az Ön által esetlegesen igényelt megrendelések kezeléséhez, az ezekhez fűződő kapcsolattartáshoz szükségünk van az Ön személyes adatainak kezelésére. Jogalap: szerződés teljesítése, jogos érdek. 
- A felhasználói élmény javításához a Weboldalunkon sütiket (cookie-kat) és hasonló technológiákat alkalmazunk. Bizonyos sütikre szükség van, így ha a weboldalunk funkcióit szeretné használni, kérjük, ne kapcsolja ki ezek használatát. Más cookie-kat kikapcsolhat, de az ronthatja a felhasználói élményt. Jogalap: jogos érdek. Ezzel kapcsolatos további információkért, és hogy hogyan tudja a sütiket kikapcsolni, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunk.
- szolgáltatásaink és az Önnel történő kommunikáció fejlesztésének támogatása: piackutatás, belső felmérések és fejlesztések elvégzéséhez, és az információs technológiai rendszerünk), valamint szolgáltatásaink fejlesztéséhez személyes adatok használata szükséges. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy jobb szolgálást nyújthassunk Önnek. Jogalap: jogos érdek.
- Kapcsolatba lépni és együttműködni Önnel: felvenni Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásaink kapcsán, például telefonon, e-mailben, vagy postai úton, vagy a közösségi médiában megjelenő posztokra adott részünkre szóló válaszokban. Szeretnénk ügyfeleinknek még jobb szolgáltatást nyújtani, ehhez személyes adatokat használunk, hogy az Ön kommunikációira egyértelmű választ adhassunk vagy segítséget nyújthassunk, és hogy tájékoztassuk a szolgáltatásainkban beálló esetleges, Önt érintő változásokról. Jogalap: jogos érdek.


Jogalap


A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:
- ügyfeleink szükségleteinek kielégítése, ideértve szolgáltatásaink nyújtását,
- szolgáltatásaink hirdetése,
- ügyfeleink megértése,
- a cégünk, munkavállalóink, partnereink védelme és támogatása,
- meglévő szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése.


A személyes adatok tárolása és biztonsága

Kizárólag az Ön által önkéntesen, meghatározott célra – pl. kapcsolatfelvételi űrlap, szerződés teljesítése – megadott személyes adatokat tároljuk.


A személyes adatait nem fogjuk a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. Az, hogy ez az időtartam mit jelent, több tényezőtől függ, így például:
Elsődlegesen hogy miért gyűjtöttük azokat,
mióta tároljuk azokat,
van-e olyan jogi/hatósági előírás, ami indokolja tárolásuk,
szükség van-e azokra az Ön vagy cégünk védelmében.


Az Aranyrajzszög Társaság az Ön adatait csak a fenti célokra és az azokhoz szükséges mértékben, a meghatározott adatfeldolgozási célok leírásának megfelelően használja fel. Dolgozóink és az általunk megbízott szolgáltatók kötelesek a titoktartásra, valamint kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és elektronikus hírközlésről szóló törvény rendelkezéseit. Ezen kívül garantáljuk valamennyi szükséges műszaki és szervezeti intézkedésnek való megfelelést.
Biztonsági óvintézkedésekkel teszünk az Ön birtokunkban lévő adatainak beavatkozás, elvesztés, megsemmisülés, illetéktelenek általi hozzáférés vagy jogosulatlan közzététel elleni védelméért. Biztonsági intézkedéseinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan frissítjük.

 

A honlapunkon használt sütik és hasonló technológiák

Honlapunk sütiket (cookie-kat) használ látogatóink igényeinek nyomon követéséhez és az oldal megjelenítésének testre szabásához. Erről, továbbá a harmadik fél által elhelyezett sütikről és egyéb technológiákról, illetőleg a külső hivatkozásokról Cookie-szabályzatunkban talál részletes tájékoztatást (ld. lentebb)

 

 

Hozzájárulás visszavonása

Személyes adatainak a jövőre vonatkozó gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására irányuló hozzájárulását visszavonhatja.
Személyes adatait töröljük, ha az azok tárolására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, ha a cél teljesítése szempontjából a személyes adatok ismerete többé már nem szükséges vagy ha a személyes adatok tárolása egyéb jogi okokból elfogadhatatlan.
A visszavonás nem vonatkozhat a számlázási és számviteli célokból szükséges adatokra, vagy azon adatokra, amelyek megőrzésére jogszabályi kötelezettség vonatkozik.


Hozzáférési jog és egyéb adatvédelmi jogok

Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ezt hívják érintetti kérésnek. Ha szeretne Önről tárolt személyes adatokról egy kivonatot kapni, kérjük írjon nekünk.
A személyes adataival kapcsolatban Önnek joga van továbbá:
a nem megfelelő információk kijavítására,
tiltakozni a használat ellen,
megtiltani a használatot,
az adatai törlésére
az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára,
panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz

Adatai kezelésével kapcsolatban bármilyen kérését az info@aranyrajzszog.hu e-mail címre küldött levélben juttassa el hozzánk.

 

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
+36 1 391 1400
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

 

Érvényesség 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 25-től visszavonásig érvényes. Az Aranyrajzszög Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozaton a kurrens jogi szabályozásoknak megfelelően bármikor módosítson.

 

 

COOKIE-SZABÁLYZATUNK

 

Mit nevezünk sütinek?

A süti (cookie) egy kis méretű szöveges fájl, amit az EU Adatvédelmi Rendelete érelmében az Ön beleegyezésével elhelyezhetünk az Ön böngészésre használt eszközén. A sütiket számos különféle célra használhatjuk, amelyekről részletesen írunk az alábbiakban. A sütik lehetővé teszik az Ön személyes beállításainak és preferenciáinak megjegyzését (úgy mint nyelvpreferencia, betűméret, megjelenítési beállítások, stb.) egy adott időtartamra, hogy Önnek ezeket ne kelljen minden látogatásnál beállítani, így minél teljesebb élményben legyen része.
A jelen weboldal további használatával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Internetböngészőjében vagy harmadik fél által biztosított szoftveren keresztül blokkolhatja vagy akár le is tilthatja a sütiket, azonban a weboldal bizonyos részeinek használatánál mindez nehézségeket okozhat.

Ha Ön hozzájárul a sütik használatához, ez az alábbiakat jelentheti:

Weboldalunk működésének tökéletesítése: A sütik segítenek abban, hogy oldalunk működésén javítsunk, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé tegyük (például oldalunk megjegyezze az Ön megjelenítési preferenciáit), és hogy Ön sok hasznos funkciót tudjon használni.

Weboldalunk teljesítményének fokozása: A Cookie-k segítenek annak megértésében, hogy oldalunkat hogyan használják, például jelzik nekünk, ha Ön hibaüzenetet kap böngészés közben.
Ezek a Cookie-k a leginkább összesített és anonim adatokat gyűjtik.

Megfelelő online hirdetés (ideértve a közösségi médiát is) megjelenítés: Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az Ön online viselkedéséről, mint például az Ön IP címe, az a weboldal ahonnan érkezett

A marketing kommunikációink - ideértve az online hirdetéseket - hatékonyságának mérése: ezek a sütik megmutatják, ha Ön megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetéseink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél.

 

Harmadik felek által elhelyezett sütik az oldalunkon

Honlapunk üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltatók, akik sütiket/egyéb technológákat alkalmaznak oldalunkon, és a szolgáltatás célja:

Mérés & személyre szabás: 
- Google (Google Analytics)
- Squarespace (Web platform)
- Cookie-Script
- Bitrix

Online marketing:
- Google (Adwords)

Social media:
- Facebook

 

Külső hivatkozások használata

Az Aranyrajzszög Társaság oldala tartalmazhat hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató hivatkozásokat. Miután a hivatkozásra kattintott, többé nincs befolyásunk a hivatkozásra (például a hivatkozást tartalmazó oldal IP-címe vagy URL-je) kattintva továbbított személyes adatok gyűjtésére, tárolására vagy feldolgozására, hiszen a harmadik felek magatartása magától értetődően rajtunk kívül áll. Ezért az Aranyrajzszög nem vállal felelősséget a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért.


Mire szolgálnak az egyes főbb sütik az Aranyrajzszög weboldalán?

Google Analytics
_ga
Érvényesség: 2 év
Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): weboldalunk a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt sütik segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtünk személyes adatokat, nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Jelen weboldal aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban, illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi.  
A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.
A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:  http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Squarespace
Crumb
Évényesség: böngésző session vége
A honlapunk platformjául szolgáló Squarespace egy munkamenetre szóló süti, mely a böngészőből való kilépéskor törlődik.

 

Squarespace
ss_cvr
Érvényesség: 2 év
A honlapunk platformjául szolgáló Squarespace sütije, mely a honlap használatát figyeli és egyes funkcióit engedélyezi.

 

Squarespace
ss_cvt
Érvényesség: 30 perc
A honlapunk platformjául szolgáló Squarespace sütije, mely a honlap használatát figyeli és egyes funkcióit engedélyezi.

 

Cookie-Script
cookiescriptaccept
Érvényesség: 30 nap
A süti-elfogadási üzenet megtekintéséről gyűjt adatot. Amennyiben Ön látta az üzenetet, a süti 30 napon keresztül megakadályozza annak újbóli megjelenítését.

 

A honlapunkon alkalmazott, de fentiekben fel nem sorolt sütikkel kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.


A sütik szabályozása és törlése

Ha törölni kívánja a honlapunkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük informálódjon az alábbi tájékoztatásokból attól függően, hogy Ön milyen böngészővel rendelkezik.

Segítség a sütik szabályozásához a különböző böngészőkben
Intrenet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

 

A sütik engedélyezéséhez vagy elutasításuk visszavonásához használja a böngésző bal alsó sarkában található Cookie beállítások fület.